Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας


Στις 9/6/2016 οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου μας επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας και θαύμασαν τα πολύτιμα εκθέματα που κοσμούν τις αίθουσες του Μουσείου καθώς και τον περίφημο Πύργο.Οι ξεναγοί με υπομονή ταξίδεψαν μικρούς και μεγάλους σε μακρινές εποχές και μας έμαθαν πολλά.

Η καλοκαιρινή γιορτή


Η σχολική χρονιά έληξε με την καλοκαιρινή γιορτή μας. Η κάθε τάξη αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο το σχολείο μας και όλοι οι μαθητές αντάλλαξαν ευχές για καλό καλοκαίρι.

 

 
Κυριακή, 22 Μαΐου 2016


ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Οι μαθητές της Δ΄τάξης χωρίστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες και ασχολήθηκαν με τη μελέτη λογοτεχνικών βιβλίων που έχουν ως επίκεντρο τη διαφορετικότητα και την κοινωνική συνοχή. Ακολούθησαν δημιουργικές δραστηριότητες και τέλος η κάθε ομάδα παρουσίασε το  βιβλίο που διάβασε στις άλλες ομάδες.
Δείτε τις βιβλιοπαρουσιάσεις.Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για
ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020
Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για έξι σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας - λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
             
                            Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                  


 
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής προκειμένου να υποστηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για το σκοπό αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό.
Επίσης, στόχος των πράξεων είναι η υποστήριξη των μαθητών με το αναγκαίο προσωπικό (ΕΕΠ/Σχολικοί Νοσηλευτές και ΕΒΠ) ώστε να καταστούν λειτουργικοί κατά το χρόνο παραμονής τους στις σχολικές μονάδες σε Περιφέρειες όπου δεν καλύπτουν τα ΠΕΠ.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους στη σχολική κοινότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος, που σκοπό έχει τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, η Δ΄τάξη αποφάσισε να παρέμβει δυναμικά στον αύλειο χώρο του σχολείου μας.
Η υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Θηβαίων προσέφερε πολύτιμη βοήθεια σε αυτή μας την προσπάθεια.
Η κ. Παπαθανασίου Ελένη, Γεωπόνος και Προϊσταμένη του τμήματος, μίλησε στους μαθητές για τα καλλωπιστικά και αρωματικά φυτά, για την καταγωγή τους, την αξία τους, τη χρησιμότητά τους. Μέσα από παρουσίαση οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με μυθολογικά και ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με τα αρωματικά φυτά και την ελιά και έφτιαξαν το δικό τους αρωματικό λάδι.
Τραγούδησαν τραγούδια με σχετική θεματολογία και στη συνέχεια φύτεψαν σε ένα παρτέρι του αύλειου χώρου του σχολείου μας τα δικά τους αρωματικά φυτά.
Οι υπάλληλοι του Δήμου είχαν προετοιμάσει το έδαφος και έδωσαν οδηγίες στα παιδιά για το πώς θα φυτέψουν και θα φροντίζουν τα φυτά.
Τα παιδιά χάρηκαν την όλη διαδικασία που έληξε με ζωγραφική! Επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαμόρφωση του χώρου, φυτεύοντας και άλλες γωνιές του αύλειου χώρου.

video


Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Στα πλαίσια της 2ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού (5 Οκτωβρίου 2015), με θεματικό άξονα: " Σχολικός αθλητισμός-Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα", στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν αθλητικές δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές όλων των τάξεων συμμετείχαν στο πρόγραμμα "Kids Athletics",που προάγει τον αθλητισμό, το φίλαθλο πνεύμα και τη σωματική άσκηση, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού ιδεώδους.
Οι μαθητές γνώρισαν όλα τα αγωνίσματα και τις αξίες του στίβου (κλασικός αθλητισμός) μέσα από το παιχνίδι, το ευχαριστήθηκαν και αποκόμισαν πολλαπλά οφέλη.