Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Εγγραφές στην Α΄ δημοτικού

Οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2015-16 αρχίζουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.
Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2009.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:
·         Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.
·         Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
·         Το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή. (δίνεται στο νηπιαγωγείο  ή κατεβάστε το εδώ  
·         Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση του Διευθυντή. π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΔΕΥΑΘ, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).

·         Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου. (Παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου