Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

Κυκλοφοριακή Αγωγή

Είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι η χώρα µας αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα οδικής ασφάλειας µε έναν υψηλό δείκτη τροχαίων ατυχηµάτων ανάµεσα στις χώρες της Ευρώπης και µε ανυπολόγιστες συνέπειες. Γι’ αυτό είναι χρέος όλων των εµπλεκόµενων φορέων στην εκπαίδευση να συµβάλουν στη σωστή ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µαθητών στα θέµατα οδικής παιδείας και ασφάλειας. Είναι πολύ σηµαντικό τα παιδιά από µικρή ηλικία να αναγνωρίζουν τους οδικούς κινδύνους και να µαθαίνουν πώς να τους αποφεύγουν.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, το σχολείο μας σε συνεργασία με τη ΔΗΚΕΘ υλοποιεί  πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης. Το πρόγραμμα, εκτός από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τη δασκάλα της τάξης, περιλαμβάνει συναντήσεις με την υπεύθυνη του προγράμματος κ. Φυλιώ Κιούση, κάθε Παρασκευή, η οποία μέσα από βιωματικές ασκήσεις, συζήτηση και προβολές προσπαθεί να εκπαιδεύσει σωστά τα παιδιά σε θέματα οδικής ασφάλειας.  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου