Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Ανακύκλωση

Η Δ2΄ τάξη, στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, ασχολήθηκε με το θέμα της ανακύκλωσης. Οι μαθητές, μέσα από διάφορες δραστηριότητες, γνώρισαν τα διάφορα είδη ανακύκλωσης και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Δημιούργησαν, επίσης, αφίσες με τις οποίες μας παρακινούν όλους να ανακυκλώνουμε και έφτιαξαν το βιβλίο του περιβάλλοντος. Δείτε παρακάτω τη δουλειά τους.1 σχόλιο: