Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τη διδασκαλία των μαθηματικών


Στα πλαίσια της διδασκαλίας των μαθηματικών της Ε΄ τάξης του σχολείου μας, χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικά παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προάγουν αποτελεσματικά τη μάθηση. 
Η μάθηση μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχει ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα  που δε διαθέτει η παραδοσιακή διδασκαλία. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια προκαλούν ενδιαφέρον στους μαθητές, εξάπτουν τη φαντασία, προσφέρουν κίνητρα να πετύχουν τους στόχους του παιχνιδιού και φυσικά τους ψυχαγωγούν. Παράλληλα, χωρίς να το αντιλαμβάνονται οι μαθητές επιτυγχάνουν μαθησιακούς στόχους, καθώς «μαθαίνουν παίζοντας» (learning through gaming) ενώ αποκτούν εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Τα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τα κλάσματα και ειδικότερα την πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων, αλλά και την ενίσχυση των μαθητών και τη βελτίωση της ταχύτητας στη  χρήση νοερών υπολογισμών.
Έτσι, χάρη στη δυναμική των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, παρατηρήθηκε πως ακόμα και μαθητές που δεν είχαν καλές επιδόσεις στα μαθηματικά και απέφευγαν να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, στην περίοδο διδασκαλίας με ηλεκτρονικά παιχνίδια έπαιρναν πρωτοβουλίες και συμμετείχαν με καλή διάθεση, βελτιώνοντας την εικόνα των μαθηματικών ως αντικείμενο.
Make your own slide show at Animoto.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου