Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Ο χώρος και οι μαθητές του σχολείου

Οι μαθητές των δύο τμημάτων της ΣΤ Τάξης πραγματοποίησαν διαθεματική εργασία (Μαθηματικά-ΤΠΕ) κατά το μήνα Μάιο, με κύριο στόχο την εμπέδωση - πρακτική εφαρμογή των νέων μαθηματικών γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς και την επέκτασή τους με τη χρήση των εργαλείων της Πληροφορικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές:
  • μέτρησαν τις διαστάσεις του σχολικού οικοπέδου και των κτιρίων του
  • σχεδίασαν την κάτοψη του οικοπέδου με τα κτίρια μέσα σε αυτό 
  • υπολόγισαν τα εμβαδά
  • διέκριναν σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του σχολικού χώρου με τη βοήθεια των ποσοστών 
  • συγκέντρωσαν στοιχεία σχετικά με το μαθητικό πληθυσμό του σχολείου 
  • επεξεργάστηκαν αυτά τα στοιχεία με τη βοήθεια των ποσοστών 
  • αποτύπωσαν στατιστικά όλα τα παραπάνω μέσω Η/Υ  
Απόρροια όλων αυτών είναι η σύντομη συλλογική εργασία που παραθέτουμε:

Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ (pdf)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου